Loading
Devamı

PROJE YÖNETİMİ

PROJE YÖNETİMİ

ARTI, yüksek nitelikli ve deneyimli Proje Yönetimi ekibiyle modern inşaat yönetim araçlarını kullanarak aşağıda belirtilen konularda yönetim hizmeti vermektedir.

ARTI, Proje Yönetimi anlamında temel olarak yedi prosedürel sistem sunar; tasarım ve inşaat kontrolürlüğü, kontrat ve değişiklik (Change Order) yönetimi, maliyet kontrolü, planlama, satınalma yönetimi, devreye alma ve iş sağlığı, güvenliği ve çevre koruma (HSE).

I. Tasarım ve İnşaat Kontrolürlüğü

Tasarım ve inşaat kontrolürlüğünün ana hedefi, saha imalatlarının doğru sırasıyla, zamanında, bütçesinde ve elbette güvenli bir şekilde yürütülmesi suretiyle Müşteriler için mümkün olan en iyi verimi elde etmektir.

Tasarım ve inşaat kontrolürlüğü, mimar ile birlikte, fonksiyonel, estetik, operasyonel ve teknik tasarım konularıyla ilgili tüm çizimler üzerinden ve bütçe hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

ARTI Proje Yönetim Ekibi proje süresince Mimar ile iletişim halinde olur. Tasarımla ilgili her türlü husus tasarıma iştirak eden tarafların rızasıyla kesinleşecektir. Model imalatlar (mock-up) Mimar ile koordineli olarak Müşterinin istek ve tasarım gereksinimlerine uygun olarak tanımlanır.

II. Kontrat ve Değişiklik (Change Order - CO) Yönetimi

Tüm kontratlar, ARTI Proje Yönetim Ekibi tarafından Müşterinin çıkarlarına uygun şekilde yönetilir. Teknik ve ticari konular kontrat maddelerine uygun olarak izlenir ve bunlara göre ilerlenmesi sağlanır. Kontrata göre herhangi bir uygunsuzluk veya risk ortaya çıkması halinde bunlar Müşteriye rapor edilir.

CO Yönetimi, değişiklik talebinin gerekliliği ve etkileri, proje üzerine getireceği olası maliyet ve zaman yükleri dikkate alınarak değerlendirilir. İlgili CO'nun tüm tarafları değerlendirme prosedürene katılır ve CO mutabakata varılarak Müşteriye sunulur.

III. Maliyet Kontrol ve Bütçe Yönetimi

ARTI ekibi, dünya çapında büyük ölçekli inşaat projelerinde, uluslararası inşaat şirketleri bünyesinde yaklaşık 20 yıllık maliyet kontrolü ve bütçe yönetimi deneyimine sahiptir.

Projenin başından sonuna kadar, ticari konular ayrıntılı olarak incelenmekte ve ödeme talepleri ile diğer tüm ticari talepler Müşterinin yararına derinlemesine incelenmektedir.

Aylık hakediş ödeme ve nihai ödeme raporları Garanti Süresi sonuna kadar hazırlanır ve takip edilir.

IV. Planlama

Projenin başlangıcında hazırlanan temel iş programını takiben, herbir iş paketi başlarken detaylı bir çalışma programı hazırlanır ve günlük olarak izlenir. İlerlemeler haftalık ve aylık raporlarla Müşteriye bilgi verilir. Yüklenicilere ve Müşteriye programla ilgili gerekli bildirimler yapılır.

V. Satınalma Yönetimi

Satınalma Yönetimi ile ilgili olarak ARTI, teknik ve ticari açıdan en iyi değeri elde etmek için aşamalı bir hizmet sunmaktadır. Öncelikle, ihale paketlerinin kapsam, boyut gibi temel ilkeleri belirlenir.

Yükleniciler için bir atama (ihale) programı oluşturulur ve gerekli ihale ve sözleşme belgeleri hazırlanır. Ön yeterlik prosedürleri yürütülür ve resmi ihale süreçleri tamamlanır. ARTI ihale sonuçlarını değerlendirir ve bir tavsiye raporu hazırlar.

Yüklenici belirlendikten sonra sözleşme imza süreçlerine paralel olarak ihale sonrası toplantılar düzenlenir.

VI. Devreye Alma

Yüklenicinin işleri tamamlamasını müteakip yapılan geçici kabülden sonra ARTI, kontrol listelerini düzenler, test, muayene ve devreye alma prosedürlerini yürütür ve işlerin başarılı bir şekilde teslim edilmesi için Eksik/Kusurlu İşler Listesini düzenler.

Bu Eksik/Kusurlu İşler Listesindeki maddelerin temizlenmesini takiben, kati teslim süreci başlayacaktır. Testlerin ve incelemelerin tüm sonuçları, varsa İşletme ve Bakım kitapçıkları ile birlikte Müşteriye dahil sunulur.

VII. İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Koruma

Son olarak, ARTI Müşteriye, tüm süre boyunca birinci önceliğe sahip İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Koruma hizmeti sunmaktadır. İnsan hayatının ve çevrenin korunması vazgeçilmezdir ve hiçbir durumda esnetilemez.